Korzyści dla pracodawcy ze współpracy z CIS

  • praktyka zawodowa Uczestnika, która trwa 6 miesięcy - 3 razy w tygodniu (od poniedziałku do środy)
  • możliwość sprawdzenia w trakcie praktyki zawodowej zaangażowania i umiejętności Uczestnika jako potencjalnego przyszłego pracownika.
  • przez cały okres 6 miesięcznej praktyki pracodawca nie ponosi żadnych kosztów świadczonej przez Uczestnika pracy.
  • pracodawca ponosi jedynie koszty związane z badaniami lekarskimi (zdolność do pracy) oraz koszty związane z zakupem odzieży roboczej, szkoleniem BHP na stanowisku pracy.
  • po 6 miesięcznej praktyce pracodawca może skorzystać z tzw. zatrudnienia wspieranego, gdzie na okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia Uczestnika otrzymuje znaczną refundację kosztów osobowych.