Reintegracja społeczna

W ramach reintegracji społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie każdy Uczestnik Programu Centrum będzie objęty wsparciem społeczno – środowiskowym. Wsparcie rozpocznie się od diagnozy dla określenia ścieżki reintegracji z uwzględnieniem sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Nadepnie Uczestnicy Programu wezmą udział w:

1.Warsztatach aktywizacji społecznej:

  • Doradztwo zawodowe indywidualne
  • Doradztwo grupowe

2. Spotkaniach ze specjalistami:

  • Pracownik socjalny
  • Psycholog
  • Prawnik
  • Psychoterapeuta

3. Wsparcie o charakterze zdrowotnym

  • Indywidualne specjalistyczne konsultacje lekarskie
  • Przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich
  • Warsztaty profilaktycznych ze specjalistami