Reintegracja zawodowa

Reintegracja zawodowa polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników Centrum

zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie reintegrację zawodową realizuje na podstawie przygotowanej dla każdego uczestnika po wcześniejszym zdiagnozowaniu ich potencjału w ramach zajęć/praktyk zawodowych ścieżki reintegracji zawodowej. Reintegracja zawodowa w Centrum odbywa się poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie trzech grup:

  • gastronomicznej,
  • hotelarskiej,
  • remontowo – porządkowej.

Uczestnicy reintegracji zawodowej będą mieli możliwość udziału w kursach zawodowych pozwalających na zdobycie certyfikatu/dyplomu oraz zaświadczenia MEN, a także w kursach podnoszących kompetencje w zakresie:

  • prac remontowych i instalacyjnych
  • obsługi maszyn i urządzeń całorocznej pielęgnacji zieleni
  • profesjonalnego sprzątania powierzchni biurowych i przemysłowych
  • gastronomii – kucharz/pomocnik kucharza/kelner/barman
  • hotelarstwa – recepcja/pokojowa

Korzyści pracodawcy ze współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Mielnie

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie serdecznie zaprasza wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców Powiatu Koszalińskiego do współpracy w zakresie reintegracji zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Programie Centrum Integracji Społecznej w Mielnie.

Współpraca z Centrum to doskonała okazja do obniżenia kosztów zatrudnienia oraz pozyskania dobrego pracownika.